• صفحه اصلی / ۴۰ کارتون و ۹۹ تک عکس و مجموعه عکس در جشنواره خودرونما

۴۰ کارتون و ۹۹ تک عکس و مجموعه عکس در جشنواره خودرونما

آثار نهایی جشنواره عکس و کارتون خودرونما انتخاب شد

۴۰ کارتون و ۹۹ تک عکس و مجموعه عکس در جشنواره خودرونما

۱۳۹ اثر عکس و کارتون به نخستین جشنواره عکس و کارتون خودرونما راه یافت.

  • درج در شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۷:۰۰

به گزارش جشنواره عکس و کارتون خودرونما، هیات انتخاب و داوری جشنواره از بین سه هزار و 736 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره در دو بخش عکس و کارتون، آثار نهایی را برای نمایش در این جشنواره انتخاب کرد.
در این جشنواره در بخش عکس حرفه ای دو هزار و 487 اثر در بخش تک عکس و 452 عکس در بخش مجموعه عکس و در بخش عکس مردمی 381 عکس و در بخش کارتون 416 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید.
هیات انتخاب و داوری بخش عکس متشکل از مسعود زنده روح کرمانی، مجتبی آقایی و جاوید نیک پور از بین آثار رسیده در بخش عکس حرفه ای 60 عکس را در بخش تک عکس و شش مجموعه عکس را انتخاب کردند و در بخش عکس مردمی 33 عکس را برای نمایشگاه جشنواره انتخاب کردند.
کامبیز درم بخش، بهرام عظیمی و مسعود شجاعی طباطبایی؛ اعضای هیات انتخاب و داوری بخش کارتون جشنواره عکس و کارتون خودرونما، از بین آثار رسیده 40 کارتون را برای این جشنواره انتخاب کردند.
اسامی افرادی که آثارشان برای جشنواره عکس و کارتون خودرونما پذیرفته شده است به زودی در سایت جشنواره به نشانی www.carsfestival.com اعلام می شود.

"هفته نامه خودرو امروز" جشنواره خودرو نما را در دو شاخه عکس و کارتون برگزار می کند. رشته عکس در دو بخش حرفه ای و مردمی است که بخش حرفه ای  به صورت تک عکس و مجموعه عکس برگزار می شود.
جشنواره عکس و کارتون خودرونما در محورهای خودرو و فرهنگ رانندگی، خودرو، محیط زیست و هوای پاک، خودرو و خانواده و خودرو و ورزش در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.