ارسال آثار

  • اطلاعات شخصی
  • ارسال آثار
در صورتیکه پیامک های تبلیغاتی شما مسدود است و کد عضویت برای شما ارسال نشده، با شماره همراهی که قابلیت دریافت پیام تبلیغاتی دارد ثبت نام کنید
و از مرورگر به روز شده عکسهای خود را بارگزاری کنید.

اطلاعات شخصی

توجه بفرمایید که ارسال آثار فقط با کامپیوتر امکان پذیر است

در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید به سیستم وارد شوید و اقدام به ارسال آثار نمایید

زمان ارسال آثار به پایان رسیده است

  • حرفه ای (تک عکس) (0)
  • حرفه ای (مجموعه عکس) (0)
  • بخش مردمی (0)
  • بخش کارتون (0)

شرکت کنندگان حرفه ای می توانند در این قسمت 10 تک عکس ارسال نمایند

سایز تصاویر بایستی بین 3 الی 5 مگابایت باشد

شرکت کنندگان حرفه ای می توانند در این قسمت یک مجموعه 4 تا 7 عکسی ارسال نمایند

توجه : عکسهایی که در بخش مجموعه ارایه می گردد در تک عکس پذیرفته نمی شوند و مجموعه حتما باید با یک بیانیه (Statement) ارایه گردد.
سایز تصاویر بایستی بین 3 الی 5 مگابایت باشد

شرکت کنندگان بخش مردمی در این قسمت فقط می توانند 5 تک عکس ارسال نمایند

عکس های موبایلی که استاندارد های عکاسی در آنها رعایت شده باشد، برای این بخش قابل قبول است.
سایز تصاویر بایستی بین 2 الی 8 مگابایت باشد

شرکت کنندگان بخش کارتون در این قسمت می توانند 5 اثر ارسال نمایند

آثار می توانند به صورت دستی یا دیجیتال باشد؛ آثاری که به صورت دستی کشیده شده ، باید اسکن شده و ارسال گردد.
سایز تصاویر بایستی بین 3 الی 5 مگابایت باشد

زمان ارسال آثار به پایان رسیده است